Welkom

Visie

Ervaring

Werkgebieden

Projecten

Publicaties

Links

Contact
Innovatieve Concepten
Waalfrontplan
Kunstenaar- Ondernemer
Consument zoekt...
Historiserend bouwen
Historie Waalfront

Historie Waalfront écht durven tonen

 
In 2007 heeft de gemeenteraad van Nijmegen het Masterplan Waalfront (Koers West) vastgesteld. Het plan is gevat in een dik boek waar een team van deskundigen jaren aan gewerkt heeft. Een van de onderdelen van studie was de cultuurhistorie van het gebied dat ligt aan de Waal tussen de Hezelpoort en de voormalige Nyma, nu de Vasim. Dit gebied is in cultuurhistorisch en archeologisch opzicht uniek. Hier liggen de resten van het Fort Krayenhof onderdeel van de begin negentiende-eeuwse verdedigingslinie. Daarnaast vinden we hier voorbeelden van industriële architectuur uit het begin van de twintigste eeuw. Maar het belangrijkste is wel dat hier onder de huidige bebouwing de resten liggen van een deel van Ulpia Noviomagus, een Romeinse stad uit het begin van onze jaartelling. Rond 100 jaar na Christus nam die stad onder leiding van keizer Trajanus in belangrijkheid toe met de bouw van tempels, thermen (badhuis) en een forum. De unieke resten daarvan liggen nog grotendeels verborgen onder de huidige bebouwing. Het is de grootste en belangrijkste archeologische site van Nederland en een van de belangrijkste van West Europa. Grote vraag is, wat gaan we daarmee doen.
 
 
Nijmegen heeft niet zo’n gelukkige hand in het bewaren en visualiseren van haar verleden. De meeste Romeinse overblijfselen bestaan uit fundamenten die onder de huidige bebouwing liggen. Maar zelfs die resten zijn in het nabije verleden nadat ze opgegraven waren, vaak afgebroken of weggemoffeld. Kijk maar naar de Romeinse muur bij het Holland Casino. Natuurlijk is het niet mogelijk om alles te laten zien. Zo moesten de delen van de middeleeuwse stadswallen en poorten die her en der opgegraven zijn, onder andere bij bakker Bart, wel weer onder de grond verdwijnen. Maar ook pogingen om het verleden ter plaatse te visualiseren kun je toch niet echt succesvol noemen. Het aanbrengen van een anders gekleurde bestrating zoals in Nijmegen Oost gedaan is om de plaats van een amfitheater aan te geven, is voor doorsnee mensen onleesbaar. Hetzelfde is aan de hand bij de visualisatie van een tempel op het Maasplein. Met een muurtje en stuk metaal dat lijkt op een deel van een achtbaan roep je nu niet direct het Romeinse gevoel op. Hoe gaan we het dan wel doen.
   
 
Het masterplan wijdt een korte beschrijving aan de opzet van het Quartier Romain (waarom niet gewoon Romeins Kwartier genoemd) aan het Waalfront. De visie beperkt zich tot het aangeven van een Romeins stratenpatroon dat niet overeenkomt met wat er in de Romeinse tijd gelegen heeft. Deze verwijzing naar het verleden is veel te mager. Daarbij is een straatpatroon voor een leek niet afleesbaar, het zegt hier niets. In onze Beneden Stad heeft het volgen van het historische stratenpatroon bij de herbouw wel resultaat gehad. De bochtige straatjes met hoogteverschil roepen daar een specifieke sfeer op, dit ondanks het feit dat de bebouwing nietszeggend en uniform is en geen relatie met de historie heeft, een gemiste kans. Dat mag ons niet weer gebeuren, een bebouwing die relaties legt met het verleden is dus onontbeerlijk. In dit historische gebied moet een spraakmakende visualisering gerealiseerd worden van ons rijke verleden, een toeristische trekker. Daar zijn wel gedurfde beslissingen voor nodig.
 
 
Deskundigen pleiten ervoor om in ieder geval het gevoel van een Romeinse stad op te roepen bijvoorbeeld door een visuele ommuring en een poortgebouw. Daarbij zouden op de oorspronkelijke vindplaatsen de termen, een tempel en mogelijk het forum weer herbouwd moeten worden. Deze gebouwen kunnen een openbare functie krijgen maar het is ook goed mogelijk hier woningen en ruimte voor bedrijvigheid in te realiseren. Ik vind dat er daarnaast veel Romeinse elementen zoals zuilen en mozaïeken in de overige gebouwen verwerkt moeten worden. Maar ik pleit voor een veel radicalere aanpak. Waarom niet belangrijke vondsten bij de opgravingen blijvend zichtbaar maken. Waarom daaromheen niet allerlei gebouwen uit de Romeinse periode herbouwen, een echte Romeinse stad creëren.  Kijk wat er in Xanten gebeurt. Ik weet dat ik hiermee de deskundigen, die dit maar nep vinden, over me heen krijg maar ik wil dat Nijmegen nu eindelijk zijn kans grijpt en haar rijke verleden zichtbaar maakt door middel van spraakmakende visualisaties. Dat vraagt om moed en om architecten die niet hun eigen ei willen leggen maar architecten met kennis en gevoel voor de Romeinse architectuur. Het Romeins Kwartier moet geen nieuwe Vinex locatie worden maar een plaats waar gewoond, gewerkt, ontspannen en geleefd wordt met gevoel voor de historie die daar duidelijk aanwezig moet zijn.
 
De Gelderlander, september 2010

 

 

WelkomVisieErvaringWerkgebiedenProjectenPublicatiesLinksContact
Powered by 1stBusinessSolutions.com