Welkom

Visie

Ervaring

Werkgebieden

Projecten

Publicaties

Links

Contact
Innovatieve Concepten
Waalfrontplan
Historie Waalfront
Consument zoekt...
Historiserend bouwen
Kunstenaar- Ondernemer

Relatie kunstenaar - ondernemer
 

In welke eeuw was het ook al weer dat er geen kunstenaars waren en ondernemers nog niet bestonden? Was dat niet in een tijd dat we alleen maar handwerklieden kenden? De Gebroeders van Limburg waren toen zulke eerzame handwerklieden, nu gevierd kunstenaars. De kunstmatige tegenstelling tussen kunstenaars en “de anderen” is pas veel later ontstaan. Deze verwijdering is jammer want we hebben elkaar nodig.


Een kunstenaar is een visionair. Hij hoort de maatschappij een spiegel voor te houden, het tijdsbeeld te schetsen en het pad naar de toekomst aan te geven. Dat is nu meer dan ooit noodzakelijk in deze tijd waarin iedereen op zoek is naar zingeving in zijn leven. Maar bij kunst en kunstuitingen gaat het niet alleen om de bevrediging van spirituele zaken of het genieten van esthetiek. Er zijn ook verbintenissen met aardsere, commerciële zaken. Kunstenaars en vormgevers kunnen een belangrijke ondersteuning zijn voor ondernemers en zij zijn in staat een bijdrage leveren aan het bedrijfsleven. Vooral in deze tijd waarin onze westerse maatschappij verschuift van productie naar diensten naar kennis en uiteindelijk het zal moeten hebben van de creativiteit.


Er bestaat natuurlijk al een langdurige relatie tussen kunstenaars en ondernemers. Daarbij vervaagt de grens tussen toegepaste -en autonome kunst steeds meer (uiteraard blijven er de strikt autonoom werkende kunstenaars) Nieuw is dit niet. In de twintiger jaren werkte het Bauhaus al met kunstenaars en welke onderneming kan nu nog zonder productvormgevers.  Maar ook zonder directe productie te leveren hebben kunstenaars een belangrijke rol binnen bedrijven gespeeld. In de vijftiger jaren gaf weverij de Ploeg al beurzen aan internationale kunstenaars. Zij hoefden in principe geen producten af te leveren maar wel te zorgen voor een goed cultureel klimaat in het bedrijf. Dit is nu een van die vergeten en dus onderbelichte kwaliteiten van het kunstenaarschap. Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven met visie die een creatief talent in dienst nemen om het top management wakker te schudden. Het gaat niet langer alleen maar om de I-Q maar ook om de E-Q. Gevoel naast ratio. Naast het zijn van een vormgever, ontwerper kan een kunstenaar ingehuurd worden om de rol van Entrepreneur te vervullen. Deze visionair moet mee richting geven aan de toekomst van het bedrijf. Dat hoeft zich niet te beperken tot multinationals. Ook het midden-en kleinbedrijf kan op lokaal niveau best deze ondersteuning in huis halen.
 
 
Een andere belangrijke functie van, laat ik het maar een creatief talent noemen, kan zijn de functie van Intercedent. Bedrijven maken producten en hebben daarvoor vaak unieke procedés in huis. Maar succes maakt blind en lui. Vaak wordt niet nagedacht welke andere producten je zou kunnen maken met de technieken die je in huis hebt. Het gaat hier dan over innovatie en niet over een nieuwe vormgeving van een bestaand product. Nog interessanter wordt het als twee bedrijven hun kennis en kunnen aan elkaar koppelen en er zo totaal nieuwe mogelijkheden en producten gaan ontstaan. Maar hoe vinden zij elkaar? Om dat te bereiken is er een onbevangen creatieve geest nodig die dwars door bestaande conventies, regels en jarenlange ingesleten gewoontes kan en durft te kijken. De kunstenaar als Intercedent.
 
  
Tot slot: Ik ben een groot voorstander van interactie door het inrichten van zo genaamde “Laboratoria” Dat zijn werkplaatsen waar kunstenaars, wetenschappers en technici met elkaar in contact komen en samenwerken en dat is iets anders dan de bekende broedplaatsen die vaak verworden tot gewone ateliers. Ook niets mis mee trouwens. Dat vraagt om een hele andere benadering. Het gaat daarbij om het oprichten van experimentele werkplaatsen waarbij de onderlinge relatie en wederzijdse beïnvloeding van groot belang is. Een open en experimentele omgeving waar kennis, cultuur, onderwijs en commercie elkaar vinden in het ontwikkelen van toekomstvisies. Dat kan uitmonden in nieuwe producten, in toegepaste kunst, maar ook in een autonoom kunstwerk. Het bedrijfsleven moet hier mede de verantwoording voor nemen. Dit zijn de kraamkamers van de innovatie. Ik noem dit dan ook het Leonardo da Vinci principe. Bedacht deze universele kunstenaar niet ver voor zijn tijd de helikopter en de duikboot, naast al het andere moois wat hij ons nagelaten heeft? Dus weg met de grenzen, leve de ongebreidelde creativiteit. De ondernemer moet ervoor open staan als de kunstenaar uit zijn ivoren toren komt.
 

Opening expositie Kunstraffinaderij, 25 maart 2011
 
 
WelkomVisieErvaringWerkgebiedenProjectenPublicatiesLinksContact
Powered by 1stBusinessSolutions.com