Welkom

Visie

Ervaring

Werkgebieden

Projecten

Publicaties

Links

Contact
Innovatieve Concepten
Kunstenaar- Ondernemer
Historie Waalfront
Consument zoekt...
Historiserend bouwen
Waalfrontplan

Waalfrontplan opnieuw ontwikkelen
 

Vergeet al die mooie plannen maar, de wereld is veranderd. Begin met wat er is en bouw daarop voort. Dat vraagt moed en visie en een pioniersmentaliteit.
 
Binnenkort wordt er begonnen met de sloop van het Gelderlandergebouw aan de Waalhaven waarna er daar een nieuw complex gebouwd wordt, de Handelskade genaamd. De volgende stap is gepland rond 2015 De rest van het gebied tussen de haven de Weurtseweg en de Waal tot aan de nieuwe stadsbrug moet dan ontwikkeld worden. Deze plannen zijn in 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Mooie plannen met mooie plaatjes, alleen de wereld is ondertussen wel veranderd. De crises heeft hard toegeslagen, met name in de bouwwereld. Woningen worden vrijwel niet meer gebouwd, kijk maar naar de Waalsprong. 8 miljoen vierkante meter kantoren staan leeg in ons land. Er zijn duizenden hectaren verouderde fabrieksterreinen en verwaarloosde binnenstedelijke gebieden. Daarbij is de vastgoedwereld ingestort. Gevolg van dat alles is dat de visie op hoe wij met grootschalige gebiedsontwikkelingen om moeten gaan drastisch aan het veranderen is. Dat dwingt ons om na te denken, ook over de toekomst van het Waalfront. We kunnen niet meer blindelings varen op tot achter de komma geplande grootschalige gebiedsontwikkelingen. Maar misschien is het niet zo erg dat we die prachtige plannen voor het Waalfront, die uiteindelijk uitmonden in de zoveelste Vinex wijk, nu grotendeels in de prullenbak moeten gooien.
 
Dit biedt ons de kans om echt over de toekomst na te denken, er echt voor te zorgen dat het Waalfront gebied een prachtige ontwikkeling wordt die wel naadloos aansluit bij onze identiteit, met een eigen, toekomstgericht karakter. Deze identiteit die ligt bij de nog aanwezige industriële nijverheid en gebouwen maar ook bij ons Romeins verleden dat juist op die plaats zo nadrukkelijk aanwezig is, zij het onder de grond. De ontwikkeling is niet meer vanaf een tekentafel te sturen. Daarom moeten we voor dit gebied overstappen van een geplande ruimtelijke ontwikkeling naar een organisch groeiende gebiedsontwikkeling. Geen van te voren geschetst eindplaatje maar een stap voor stap ontwikkeling van het gebied met gebruikmaking van bestaande elementen. Niet het afbreken van alle industriële monumenten maar juist inpassen in een langzaam groeiend toekomstperspectief. We moeten doorgroeien naar nieuwe invullingen zonder de oude teniet te doen. Dit alles wel met een aantal uitgangspunten zoals: Geen geforceerde functiescheidingen meer maar een samengaan van wonen, werken, ontspannen, cultuur en vrije tijd. Ruimte bieden aan creativiteit en tijdelijke invullingen. Het betrekken van de (toekomstige) gebruiker bij het proces, die laten mee ontwikkelen. Bouwen en vertrouwen op het ondernemerschap van burgers en ondernemers.
  
Het waalfrontgebied moet geen slaapstad worden maar een oude/nieuwe wijk, met ruimte om te experimenteren met nieuwe woon/werkconcepten en kennisintensieve bedrijvigheid. Dat vraagt om een functie mix met een goed verblijfsklimaat. Bij de herontwikkeling (transformatie) van het Waalfrontgebied moeten we van hele andere principes uitgaan. Neem de huidige basisstructuur als uitgangspunt. Deel het gebied op in eigen identiteiten maar wel vanuit aanwezige kwaliteiten en niet vanuit theoretische bedenksels. Ontwikkel stap voor stap het gebied. Laat de woningen in het gebied tussen de Weurtseweg en de nieuwe Stadsweg voorlopig maar met rust. Concentreer je op het meer industriële gedeelte tussen de Stadsweg en de Waal. Kijk welke mogelijkheden de bestaande gebouwen bieden. Laat creatieve ondernemers en nieuwe bedrijvigheid hier maar op los. Durf te experimenteren, geef kavels en panden uit aan mensen met vernieuwende ideeën. Combineer dit waar mogelijk met de ontwikkeling van woon/werkpanden. Dat vraagt wel om mensen met een pioniersgeest.
  
Deze opzet kan goed samengaan met het gedeeltelijk terugbrengen van de Romeinse historie. Bij deze herontwikkeling en transformatie moeten we wel van andere principes uitgaan. Daarbij moeten niet alleen economische maar ook sociaal culturele aspecten meegenomen worden. Het zal niet eenvoudig zijn de gebaande paden te verlaten. Maar er zijn voorbeelden zoals het Havenkwartier in Deventer, de Binckhorst in Den Haag en het Zaan-IJ gebied. Dit vraagt moed en helaas de afschrijving van vele geïnvesteerde miljoenen. Dat is iets waar ontwikkelaars, beleggers en de gemeenten aan zullen moeten wennen. 
 
De Gelderlander, 6 april 2011
WelkomVisieErvaringWerkgebiedenProjectenPublicatiesLinksContact
Powered by 1stBusinessSolutions.com