Welkom

Visie

Ervaring

Werkgebieden

Projecten

Publicaties

Links

Contact
Innovatieve Concepten
Visie

Wij zijn op een keerpunt aangeland bij het verder ontwikkelen van ons land. Ongebreidelde uitbreiding van steden moet een halt worden toegeroepen. Miljoenen vierkante meters kantoren staan leeg en vele verouderde fabrieksgebouwen staan er verlaten bij. Daarom moet alle aandacht gericht worden op binnenstedelijke transformatie, op het hergebruik van bestaande gebouwen en herdefiniëren van hun functies. Dat is de grote uitdaging voor het komende decennium. Hier zijn juiste en doordachte concepten op zijn plaats. Er moeten creatieve oplossingen gevonden worden die de bestaande grenzen overschrijden zoals de achterhaalde scheiding tussen wonen, werken en ontspannen. Een organische (her)ontwikkeling in plaats van rigoureuze harde ingrepen, waarbij de historische relatie van object met zijn omgeving samen met het eigen DNA een belangrijk uitgangspunt is.


Binnensteden zijn plaatsen van samenkomst. Zij vormen het kloppende hart van onze samenleving. Willen zij die belangrijke sociale en economische functie behouden dan zijn er nieuwe impulsen nodig, nieuwe visies en concepten. Menging van winkelen, wonen, werken ontspannen en cultuurbeleving maakt dat een stedelijk centrum een interessante ontmoetingsplaats is voor bewoners, bezoekers en toeristen. In deze denktrant kunnen leegstaande gebouwen, oude fabriekscomplexen en kantoren omgebouwd worden tot creatieve, innovatieve centra waar cultuur en economie elkaar ontmoeten. Inzet van instrumenten zoals Citymarketing en Centrummanagement kunnen die positie versterken. Daarbij moet de eigen identiteit altijd leidend zijn.

WelkomVisieErvaringWerkgebiedenProjectenPublicatiesLinksContact
Powered by 1stBusinessSolutions.com